Art. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep wina-bezalkoholowe.pl oferuje wyłącznie napoje bezalkoholowe w rozumieniu art. 46 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

1.2. Sklep wina-bezalkoholowe.pl prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową.

1.3. Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT). Do ceny podstawowej należy doliczyć koszty dostawy wg cennika przedstawionego w formularzu zamówienia oraz w art. 2.20 niniejszego regulaminu.

Art.2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

2.1. Składając zamówienie klient deklaruje zapoznanie się i akceptację całości niniejszego regulaminu.

2.2. Klient ma możliwość założenia konta w sklepie, jednak do dokonania zamówienia nie jest wymagana rejestracja.

2.3. Zamówienia dokonuje się poprzez dodanie wybranych produktów do wirtualnego koszyka w sklepie wina-bezalkoholowe.pl i wypełnienie formularza zamówienia. Wypełnienie i wysłanie drogą internetową formularza zamówienia oznacza zapoznanie się i akceptację oferty sklepu wina-bezalkoholowe.pl, zaprezentowanej na stronie internetowej. Wysłanie formularza zamówienia oznacza także zawarcie umowy z Agnieszką Balcerzak-Mocior właścicielem sklepu wina-bezalkoholowe.pl.

2.4. Wysyłka zamówionego towaru dokonywana jest poprzez firmę kurierską w ciągu 2 dni roboczych po odnotowaniu płatności dokonanej online poprzez system tpay.pl ub przelewem bankowym (przy opcji „płatność z góry”), oraz w ciągu 2 dni roboczych po złożeniu zamówienia płatnego przy odbiorze (opcja wysyłki „płatność przy odbiorze”). Sklep wina-bezalkoholowe.pl zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu nadania przesyłki bez podania przyczyny. W takim wypadku pracownik sklepu kontaktuje się z klientem celem indywidualnego ustalenia dalszych działań i określenia planowanego terminu dostawy.

2.5. W uzasadnionych przypadkach sklep wina-bezalkoholowe.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, indywidualnego ustalenia kosztów dostawy, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

2.6. W przypadku złożenia zamówienia z opcją „płatność z góry” czas oczekiwania na zaksięgowanie płatności wynosi 5 dni roboczych. Po tym czasie sklep wina-bezalkoholowe.pl ma prawo do usunięcia zamówienia z systemu i odmowy jego realizacji.

2.7. Zamawiający będzie na bieżąco informowany o statusie swojego zamówienia poprzez e-mail podany przy zamówieniu.

2.8. Przy zamówieniach realizowanych poprzez firmę kurierską, w przypadku braku możliwości skutecznego dostarczenia przesyłki pod podany adres, zostanie podjęta ponowna, jednokrotna, nieodpłatna próba dostarczenia zamówionego towaru, po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną z odbiorcą poprzez numer telefonu podany w formularzu zamówienia. Jeśli i tym razem skuteczne dostarczenie towaru nie będzie możliwe, zamawiający zostanie obciążony wszystkimi dodatkowymi kosztami powstałymi w wyniku tej sytuacji wg aktualnego cennika firmy kurierskiej upoważnionej do dostarczenia zamówienia.

2.9. Jeśli stan opakowania wskazuje na uszkodzenie zawartości przesyłki, przed odebraniem przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. Jeśli zawartość przesyłki jest uszkodzona albo nosi jakiekolwiek ślady ingerencji z zewnątrz, w obecności kuriera należy sporządzić protokół szkody, a następnie niezwłocznie przesłać pisemną informację na adres biuro@wina-bezalkoholowe.pl

2.10. Sprawdzenie stanu opakowania, a w razie jego naruszenia także zawartości przesyłki przy odbiorze, jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki podczas transportu.

2.11. W przypadku, gdy zawartość przesyłki różni się od zamawianej, należy sporządzić protokół przyjęcia przesyłki z wyszczególnieniem zawartości i podpisem kuriera. Tak sporządzony protokół będzie podstawą do uzupełnienia lub wymiany towaru zgodnego z zamówieniem kupującego.

2.12. Jeśli kupujący nie będzie odbierał przesyłki osobiście, ma on obowiązek poinformować osoby odbierające przesyłkę lub desygnowane do jej odebrania o regulaminie i zasadach odbierania przesyłek. Nie będą przyjmowane reklamacje z tytułu uszkodzeń, które nie zostały stwierdzone podczas odbioru.

2.13.Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem operatora logistycznego w godzinach 8:30 – 18:00.

2.14. Czas dostawy zamówionego towaru zadeklarowany przez operatorów kurierskich to przeważnie jeden dzień roboczy.Sklep wina-bezalkoholowe.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, gdy czas dostawy będzie dłuższy niż jeden dzień roboczy. Wszelkie roszczenie z tytułu ewentualnego wydłużenia się czasu dostawy klient kieruje bezpośrednio do operatora odpowiedzialnego za dostawę przesyłki.

2.15. Koszt dostawy obejmuje zarówno całkowity koszt dostarczenia zamówionego towaru (wraz z opłatami drogowymi, paliwowymi oraz ewentualnymi dodatkowymi kosztami dostawy do osoby prywatnej), koszt ubezpieczenia przesyłki, jak również koszt profesjonalnego i bezpiecznego zapakowania towaru.

Art. 3. ZWROTY

3.1. Klient ma prawo do dokonania zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia bez podania przyczyny dokonania zwrotu. W takim przypadku koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. Sprzedający ma prawo do nieprzyjmowania zwrotów przesłanych za pobraniem. Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przy nienaruszonych butelkach. Zwroty po uprzednim zawiadomieniu mailowo biuro@wina-bezalkoholowe.pl należy odesłać na adres ul. Ułańska 6, 66-415 Chwalęcice

3.2. Termin zwrócenia kwoty zakupu to 10 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Sklep wina-bezalkoholowe.pl nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt odbiorcy.

Art. 4. PRYWATNOŚĆ

4.1. Dane podane przy zamówieniu pozostają wyłącznie do wiadomości właściciela sklepu wina-bezalkoholowe.pl i nie są udostępnianie ani sprzedawane żadnym podmiotom niezwiązanym z realizacją zamówienia. Składając zamówienie, zamawiający zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

4.2. Zakładając konto w sklepie wina-bezalkoholowe.pl, klient zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz na wysyłkę materiałów promocyjnych na dane korespondencyjne widniejące aktualnie na koncie klienta.

4.3. Dane podane przy rejestracji konta są chronione przed wglądem i ingerencją ze strony podmiotów trzecich.

4.4. Baza danych wszystkich klientów jest aktywnie chroniona przez szereg zabezpieczeń, a także jest zgłoszona i zarejestrowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

4.5. Użytkownik może w każdej chwili skasować swoje konto w sklepie wina-bezalkoholowe.pl poprzez wysłanie takiej prośby na adres biuro@winabezalkoholowe.pl.

4.6. Dane podane przy złożeniu zamówienia bez dokonania rejestracji w serwisie wykorzystywane są jedynie w celu realizacji zamówień, a także celach księgowych i informacyjnych.

4.7. Wszystkie dane są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Art. 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Sklep wina-bezalkoholowe.pl jest własnością Agnieszki Balcerzak-Mocior  z siedzibą w Chwalęcicach, ul. Ułańska 6, NIP 5992398059

5.2. Sklep WinaBezalkoholowe.pl dokłada wszelkich starań do rzetelności opisów oferowanych produktów, zastrzega jednak możliwość występowania ewentualnych błędów w opisach oraz rozbieżności pomiędzy zamieszczonymi zdjęciami, a faktycznie otrzymanym towarem. W szczególności podana zawartość alkoholu może nieznacznie wahać się w stosunku do wartości podanej w opisie oferty (maksymalnie o 0,1%). W żadnym jednak wypadku zawartość alkoholu nie przekracza ustawowego poziomu 0,5%.

5.3. Spożycie produktów oferowanych w sklepie WinaBezalkoholowe.pl nie wywołuje żadnych negatywnych implikacji zdrowotnych, jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w kwestii wpływu spożycia win bezalkoholowych na stan zdrowia, należy zasięgnąć porady lekarskiej.